از سوی صندوق اعلام شد؛

فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در زمینه جنگل های مانگرو خلیج فارس ایران

۳۰ آذر ۱۳۹۹ | ۱۷:۲۶ کد : ۱۴۸ اخبار و رویدادها
فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در زمینه جنگل های مانگرو خلیج فارس و دریای عمان ایران از اول دیماه لغایت ۳۰ دیماه اعلام شد
فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در زمینه جنگل های مانگرو خلیج فارس ایران

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)؛ یکی از اهداف صندوق، پشتیبانی هدفمند از پژوهشگران به منظور استفاده بهینه از نتایج طرح‌های پژوهشی در جهت حل مشکلات کشور است که در همین راستا فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی در زمینه جنگل‌های مانگرو ایران اعلام شده است.

بنابر این گزارش از پژوهشگران علاقه‌مند به پژوهش در زمینه جنگل‌های مانگرو دعوت می‌شود تا پیشنهادیه‌های خود را در زمینه‌های ذیل و با مراجعه به سامانه پژوهشی صندوق به نشانی http://rtms.insf.org ، در قالب حمایتی طرح پژوهشی / پسا دکترا / رساله‌های دکترا و با انتخاب کارگروه" حفظ اکوسیستم خلیج فارس" ارسال نمائید.

هدف از فراخوان، تهیه محتوای کتاب جامع دو زبانه با عنوان جنگل‌های مانگرو ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. تدوین این کتاب مرجع در ادامه فراخوان پیشین صندوق با موضوع اکوسیستم‌های حساس خلیج فارس و با هدف یکپارچه سازی پژوهش‌های منفرد و مستقل در حوزه این زمینه مطالعاتی و ایجاد بانک اطلاعاتی مؤثر از پژوهش‌های انجام شده برای پشتیبانی از نظام تصمیم گیری کشور و همچنین پر نمودن خلاءهای پژوهشی موجود در این زمینه در اولویت صندوق قرار گرفته است.

شایان ذکر است در این ارتباط چهار کتاب جامع دو زبانه با عناوین زیر هدف گذاری شده است که طرح‌های پژوهشی مورد نیاز برای تولید محتوای کتاب‌های اول و دوم به تصویب صندوق رسیده و در حال اجرا می‌باشد. این فراخوان به منظور تکمیل فصول مربوط به کتاب چهارم بوده و به زودی موارد موردنیاز برای تکمیل کتاب سوم نیز در فراخوانی مجزا در پورتال صندوق قرار خواهد گرفت.

عناوین کتب مدنظر صندوق در زمینه حفظ اکوسیستم خلیج فارس شامل چهار کتاب است که عبارتند از:

 1. اطلس آبسنگهای مرجانی خلیج فارس
 2. اطلس ماهیان زینتی خلیج فارس
 3. تأثیر فعالیت‌های انسانی بر سلامت آبسنگهای مرجانی خلیج فارس
 4. جنگل‌های مانگرو ایران در سواحل خلیج فارس و خلیج عمان

پژوهشگران عزیز لطفاً دراین فراخوان در خصوص کتاب چهارم «جنگل های مانگرو ایران در سواحل خلیج فارس و خلیج عمان» پیشنهادیه ها خود را به صندوق ارسال نمایید. همچنین به عنوان‌های نه گانه این فراخوان که در هرکدام زمان اجزای طرح، حیطه و دامنه تحقیقات آنها مشخص شده است، توجه نمائید.

عناوین طرح‌های مورد نیاز در این فراخوان

 1. مطالعه تیپ و ساختار رویشگاه‌های مانگرو ایران

زمان: ۱۵ ماه

دامنه تحقیقات مرتبط:

 • تیپ شناسی رویشگاه‌های مانگرو ایران
 • مونوگرافی درخت حرا
 • مونوگرافی درخت چندل
 • ساختار رویشگاه‌های مانگرو ایران (به تفکیک رویشگاه‌های اصلی)
 • خدمات اکوسیستمی مانگرو های ایران
 • کربن سطحی و عمقی در مانگروهای ایران و عملکرد تثبیت کربن
 • ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی مانگروهای ایران
 • تهدیدهای ناشی از برداشت بی رویه از درختان حرا

 

 1. مطالعه فلورستیک جلبک‌های همراه مانگرو های ایران

زمان: ۱۸ ماه

دامنه تحقیقات مرتبط:

 • جلبک‌های همراه مانگروهای ایران
 • مخاطرات ناشی از شکوفایی جلبکی در مانگرو های ایران

 

 1. مطالعه تحلیلی-تطبیقی مهره داران همراه رویشگاه‌های مانگرو ایران

زمان: ۱۲ ماه

دامنه تحقیقات مرتبط:

 • فیلوژنی (تبار شناسی) جانوارن همراه
 • پستانداران مانگروهای ایران
 • پرندگان مانگروهای ایران
 • خزندگان مانگروهای ایران
 • جانوران مزاحم در مانگروهای ایران و تهدیدات آنها

 

 1. مطالعه آفات و بیماری‌های جنگل‌های مانگرو و چندل ایران

زمان: ۱۸ ماه

دامنه تحقیقات مرتبط:

 • حشره شناسی رویشگاه‌های مانگرو ایران
 • آفات جنگل‌های مانگرو ایران و آسیب‌های آنها
 • بیماری‌های گیاهی رویشگاه‌های مانگرو ایران

 

 1. شناسایی و اولویت بندی تهدیدات انسانی پیش روی مانگروهای ایران

زمان: ۱۵ ماه

دامنه تحقیقات مرتبط:

 • تهدید ناشی از کاهش حق آبه محیط زیستی
 • تهدید ناشی از فرسایش و رسوب گذاری کرانه
 • تهدید ناشی از اثر فعالیت‌های دریایی
 • تهدید ناشی از اثر تغییر اقلیم بر مانگروهای ایران
 • تهدید ناشی از دفع غیر اصولی پسماندها

 

 1. تهیه برنامه فضایی- راهبردی جنگل‌های مانگرو کشور

زمان: ۱۸ ماه

دامنه تحقیقات مرتبط:

 • مدیریت حفاظتی مانگروهای ایران،
 • برنامه احیأ، باز سازی و توسعه (ظرفیت شناسی معرفی گونه‌های جدید)
 • برنامه ریزی فضایی جنگل‌های مانگرو (با تکیه بر زون بندی)
 • برنامه ریزی راهبردی جنگل‌های مانگرو (با تاکید بر اسناد فرادست)
 • ملاحظات بهره برداری متوازن (برداشت گیاه، آبزیان و گردشگری) از مانگرو ها (با تاکید بر ظرفیت برد)
 • مدیریت مشارکتی مانگرو ها با جوامع محلی (با تاکید بر توانمند سازی)
 • ضوابط و مقررات حمایت کننده از جنگل‌های مانگرو کشور
 • نیازهای مطالعاتی و اجرایی آینده
 • مأخذ شناسی مانگرو های ایران

 

 1. اکوفیزیولوژی و فنولوژی مانگروهای ایران

زمان: ۲۴ ماه

دامنه تحقیقات مرتبط:

 • اکوفیزیولوژی مانگروهای ایران
 • فنولوژی مانگروهای ایران

 

 1. مطالعه تحلیلی-تطبیقی میکرو ارگانیسم‌های همزیست رویشگاه‌های مانگرو ایران

زمان: ۱۲ ماه

دامنه تحقیقات مرتبط:

 • پلانکتون‌های گیاهی و جانوری همراه
 • کف زیان بستر و شاخابه‌های رویشگاه
 • میکوریزهای رویشگاه
 1. مطالعه عوامل مؤثر بر زادآوری در مانگروی ایران

زمان: ۱۸ ماه

دامنه تحقیقات مرتبط:

 • روش‌های زادآوری طبیعی و مصنوعی
 • عوامل محیطی مؤثر بر زادآوری (نور، پایه مادری، دوره بذردهی)
 • تحلیل فیزیولوژی تولید مثل درختان حرا و چندل
 • فراوانی و الگوی پراکنش مکانی زادآوری در رویشگاه‌های منتخب
 • تحلیل نیروی زیستی و درصد زنده مانی پروپاگول ها

 

مهلت ارسال:

۱ الی ۳۰ دی ۱۳۹۹

شیوه ارسال:

جهت ارسال پروپوزال خود وارد سامانه صندوق حمایت از پژوهشگران به آدرس www.rtms.insf.org شده (در صورت نداشتن پروفایل، نیاز است ابتدا پروفایل پژوهشگری خود را ایجادکنید) و در قسمت ارسال طرح پژوهشی مراحل گام به گام را تکمیل و در قسمت انتخاب کارگروه، " کمیته حفظ اکوسیستم خلیج فارس" را انتخاب نمائید. شایان ذکر است برای هر پژوهشگر عضو هیأت علمی دانشگاه / پژوهشگاه، امکان ثبت تنها یک طرح پژوهشی بعنوان مجری طرح (مشروط بر نداشتن طرح باز) در سامانه صندوق وجود دارد، هرچند منعی برای ارسال همزمان یک طرح پژوهشی، یک طرح پسا دکترا و یک رساله کترا در صورت احراز شرایط آئین نامه‌ای آن‌ها وجود ندارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۲۱۶۱۱۵۷ تماس حاصل فرمائید.

 

کلید واژه ها: فراخوان، جنگل های مانگرو


( ۳ )

نظر شما :