کمیسیون دائمی نوزدهمین جلسه هیات امنا صندوق برگزار شد

۰۳ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۵۲ اخبار و رویدادها
کمیسیون دائمی نوزدهمین جلسه هیات امنا صندوق با حضور اعضاء برگزار شد.
کمیسیون دائمی نوزدهمین جلسه هیات امنا صندوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور؛ کمیسیون دائمی نوزدهمین جلسه هیات امنا صندوق با حضور اعضاء برگزار شد.

این نشست در تاریخ ۳شهریورماه سال جاری با حضور جناب آقای دکتر ایمان افتخاری، رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور؛ جناب آقای دکتر غلامحسین رحیمی، نماینده محترم وزارت عتف (معاون محترم پژوهشی وزارت عتف)، جناب آقای دکتر سعید محمدزاده نماینده محترم وزارت نفت، جناب آقای دکترحسین وطن پوربه نمایندگی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جناب آقای دکتر محمد فرهادی و جناب آقای دکتر جواد صالحی، به عنوان عضو حقیقی هیات امناء برگزار شد

همچنین در این جلسه جناب آقای دکتر مسعود امینی، معاون آینده پژوهی علم و فناوری؛ جناب آقای دکتر علی عبدالعالی معاون ترویج علم و فناوری و جمعی از مدیران گزارش های مرتبط با جلسه را بیان کردند.

لازم به ذکر است؛ در این جلسه گزارش عملکرد و بودجه سال ۱۳۹۸ و گزارش مالی سال ۱۳۹۷ به همراه دستورالعمل های مصوب کمیته تخصصی به اطلاع حاضرین رسید.

به استحضار پژوهشگران ارجمند می رساند؛ گزارش تفصیلی نوزدهمین جلسه هیات امنا کمیسیون دائمی صندوق متعاقباً از طریق سایت صندوق متعاقباً در سایت صندوق منتشر خواهد شد.

کلید واژه ها: کمیسیون دائمی، هیات امنا، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور طرح های پژوهشی


نظر شما :