در راستای انعقاد تفاهم نامه صندوق با سمت؛

ارتقاء نشر علوم انسانی به سطح بین المللی

تحقیقات علوم انسانی با پشتیبانی از ۱۵ طرح تحقیقاتی پیش می رود
۳۰ تیر ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۱ اخبار و رویدادها
همکاری برای ارتقاء ناشرین و مجلات معتبر تخصصی حوزه علوم انسانی به سطح بین‌المللی از مهمترین محورهای این تفاهم نامه است.
ارتقاء نشر علوم انسانی به سطح بین المللی

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ایمان افتخاری "رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور" و محمد ذبیحی "رییس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی" تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. با امضای این تفاهم نامه شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت از قشر توانمند فعال در حوزه علوم انسانی تقویت می‌شود.

بنا براین گزارش همکاری در زمینه اجرای ۱۰ طرح تحقیقاتی و ۵ طرح تحقیقاتی پسا دکتری در راستای اولویت‌های دو سازمان از موضوعات این تفاهم‌نامه همکاری است.

همچنین با امضای این تفاهم‌نامه، همکاری برای ارتقاء ناشرین معتبر تخصصی حوزه علوم انسانی به سطح بین‌المللی افزایش می‌یابد. البته همکاری در زمینه ارتقاء مجلات معتبر تخصصی در حوزه علوم انسانی به سطح بین المللی و ایجاد لینک پورتال‌های دو مجموعه برای آگاهی از فعالیت‌های تحقیقاتی انجام شده و در دست انجام از دیگر موضوعاتی است که با امضای این تفاهم‌نامه دنبال می‌شود. این حمایت‌ها بستری را فراهم می‌کند تا شاهد گسترش دستاوردهای علمی در جامعه باشیم.

خاطر نشان می سازد سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) مسئولیت پژوهش و تهیه منابع درسی و دانشگاهی را در زمینه علوم انسانی بر عهده دارد. تهیه و تدوین کتب زبان تخصصی کلیه رشته‌ها نیز از دیگر وظایف آن است. در همین راستا تاکنون بیش از ۲۱۶۰ عنوان کتاب منتشر کرده است.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با امضای تفا‌هم‌نامه با مراکز علمی گوناگون حمایت از محققان در حوزه‌های مختلف علمی را مد نظر دارد تا انجام تحقیقات علمی آنها سرعت گیرد. تا کنون بیش از ۱۵۰ تفاهم نامه علمی میان صندوق و مراکز علمی و پژوهشی امضاء شده است.

کلید واژه ها: علوم انسانی بین المللی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها


نظر شما :