طرح های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

حمایت از طرح‌های پژوهشی بنیادی و کاربردی پژوهشگران با هدف کمک به پیش برد مرزهای دانش و حل مسائل اساسی کشور بر اساس اولویت‌های علمی کشور در شاخه‌های مختلف علوم در چارچوب حیطه‌ها / اولویت‌های پژوهشی اعلام شده توسط کارگروه‌های تخصصی صندوق (در سامانه کایپر) انجام می‌گیرد

 

زمان پذیرش پروپوزال:

سالیانه در سه نوبت و طبق جدول زمانی فراخوان‌های سالیانه کارگروه‌های صندوق.

 

شرایط مورد نیاز:

مجری طرح پژوهشی باید دارای مدرک دکترا و عضو هیأت علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه / پژوهشگاه باشد.

دانشجویان و یا فارغ التحصیلان غیر هیأت علمی می‌توانند بعنوان همکار طرح مشارکت داشته باشند.

پروپوزال ارسالی نباید عیناً رساله دکترای دانشجویان باشد.

پروپوزال ارسالی نباید قبلاً بعنوان طرح پژوهشی انجام شده باشد.

هر مجری در یک زمان فقط می‌تواند یک طرح پژوهشی در حال اجرا داشته باشد و تا خاتمه آن طرح و انجام کامل تعهدات امکان ارسال طرح جدید وجود ندارد.

 

مدارک مورد نیاز:

ایجاد و تکمیل پروفایل پژوهشگر در سامانه صندوق

بارگذاری رزومه به روز شده و حکم هیأت علمی در پروفایل پژوهشگر

دانلود فرم جزئیات طرح، تکمیل و بارگزاری در سامانه

کلیه موارد فوق از طریق مراجعه به سامانه صندوق قابل مشاهده است

 

فرآیند بررسی پروپوزال:

فرآیند بررسی طرح

 

نحوه ارسال:

جهت ارسال پروپوزال طرح پژوهشی، به لینک زیر مراجعه نموده و مطابق مسیر مشخص شده در سامانه عمل نمایید.

ورود به سامانه ارسال طرح