طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی                

حمایت از طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی پژوهشگران با هدف کمک به پیش برد مرز های دانش و حل مسائل اساسی کشور بر اساس اولویت های علمی کشور در شاخه های مختلف علوم در چارچوب حیطه ها/ اولویت های پژوهشی  اعلام شده توسط کارگروه های تخصصی صندوق انجام می گیرد

 

زمان پذیرش پروپوزال:

سالیانه در سه نوبت و طبق جدول زمانی فراخوانهای سالیانه کارگروه های صندوق.

 

شرایط مورد نیاز:

•             مجری طرح پژوهشی باید دارای مدرک دکترا و عضو هیات علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه/ پژوهشگاه باشد.

•             دانشجویان و یا فارغ التحصیلان غیر هیات علمی می توانند بعنوان همکار طرح مشارکت داشته باشند.

•             پروپوزال ارسالی نباید عینا رساله دکترای دانشجویان باشد

•             پروپوزال ارسالی نباید قبلا بعنوان طرح پژوهشی انجام شده باشد

•             هر مجری در یک زمان فقط می تواند یک طرح پژوهشی در حال اجرا داشته باشد و تا خاتمه آن طرح و انجام کامل تعهدات امکان ارسال طرح جدید وجود ندارد

 

مدارک مورد نیاز:

•             ایجاد و تکمیل پروفایل پژوهشگر در سامانه صندوق

•             بارگزاری رزومه به روز شده و حکم هیات علمی در پروفایل پژوهشگر

•             دانلود فرم جزییات طرح، تکمیل و بارگزاری در سامانه

•             کلیه موارد فوق از طریق مراجعه به سامانه صندوق  قابل مشاهده است

 

فرآیند بررسی پروپوزال:

فرآیند بررسی طرح

 

نحوه ارسال:

جهت ارسال پروپوزال طرح پژوهشی، به لینک زیر مراجعه نموده و مطابق مسیر مشخص شده در سامانه عمل نمایید.

ورود به سامانه ارسال طرح