همایش ها

حمایت های همایشها و رخدادهای علمی

همایشهای علمی به عنوان یکی از روشهای علمی و فناورانه جهت تسهیم و انتشار دانش جدید، تجارب و یافته های تحقیقاتی از دیرباز مورد توجه محققین و دانشمندان بوده است از این رو صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در صدد است به منظور ارائه و اثربخشی در استفاده از توانمندیهای علمی، پژوهشی و فناوری کشور، گسترش و تعمیق همکاری با جامعه، صنعت و دانشگاه و همچنین ارتقا نقش همایشهای علمی و کارگاههای آموزشی در چرخه مدیریت دانش، از رخدادهای علمی و فناوری که در راستای ماموریت و وظایف اساسی معاونت علمی و فناوری و همچنین ماموریت و چشم انداز خود، حمایت به عمل آورد.

 

زمان پذیرش همایشها و رخدادهای علمی

تقاضای حمایت از همایش باید حداقل دو ماه قبل از برگزاری آن از طریق سامانه صندوق ارسال گردد.

 

شرایط مورد نیاز

 • برگزارکنندگان همایش توان علمی و اجرایی لازم برای برگزاری همایش را داشته باشند.
 • نتایج و دستاوردهای همایش با اهداف آن همخوانی داشته و بعد از برگزاری همایش به صندوق ارسال شود.
 • در صورت برگزاری همایش در ادوار گذشته، سابقه و دستاوردهای همایش به صندوق منعکس شود.
 • منطبق با موضوع و اهداف همایش از سازمانها و افراد مرتبط دعوت شود، مشارکت و حمایت آنها به صندوق اعلام شود.
 • برگزارکنندگان همایش مجوزهای لازم را برای برگزاری از مراجع صالح دریافت کنند.

 

الویت ها

 • همایش متناسب با نیازها و ضرورت های علمی و فناوری کشور و توسعه علم و فناوری و منافع ملی باشند.
 • نتایج همایش برای جامعه مفید و اثرگذار باشد.
 • برگزاری همایش با مشارکت و حمایت مراکز علمی و اجرایی معتبر ذینفع در الویت حمایت و کمک قرار می‌گیرد.
 • حضور ایرانیان صاحب نظر خارج از کشور، دانشمندان و اساتید خارجی در همایش، در الویت حمایت قرار می‌گیرد.

مدارک مورد نیاز:

 • دانلود فرم جزییات همایش، تکمیل و بارگذاری در سامانه
 • نامه درخواست حمایت از همایش
 • مجوز برگزاری از مراجع صالح و نامه اعلام شماره حساب متناسب با طرف قرارداد و بارگذاری در سامانه صندوق
 • برنامه تفصیلی برگزاری همایش و یا رخداد علمی، لیست سخنرانان کلیدی و عناوین سخنرانی، لیست کمیته علمی
 • اطلاعات کارگاههای برگزاری
 • شناسه ملی طرف قرارداد
 • اطلاعات صاحبان امضا سازمان طرف قرارداد
 •  (کلیه موارد فوق از طریق مراجعه به سامانه صندوق قابل مشاهده و انجام است)

فرآیند بررسی همایشها:

فرآیند بررسی همایش

 

نحوه ارسال:

جهت ارسال اطلاعات همایشها و رخدادهای علمی، به لینک زیر مراجعه نموده و مطابق مسیر مشخص شده در سامانه عمل نمایید.

 

ورود به سامانه 

نکته: لطفا اطلاعات همایش از پروفایل فرد پیگیری کننده پرونده ارسال شود.