فرم همایش و رویدادهای ترویج علم

متقاضیان دریافت حمایت از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور می بایست، ضمن اطلاع از شرایط و ضوابط، بر اساس جدول زمانی فراخوان های سالیانه اقدام به ثبت درخواست خود نمایند.

بدین منظور لازم است؛ ابتدا در سامانه مدیریت پژوهش (کایپر) ثبت نام نموده و پس از تکمیل پروفایل کاربری، اقدام به ارسال طرح و بارگذاری فرم های مربوطه نماید.

جهت سهولت کاربران؛ آیکون راهنمای سریع ارسال طرح نیز در صفحه نخست سامانه مدیریت پژوهش قابل مشاهده می باشد.

لینک دسترسی به سامانه مدیریت پژوهش (کایپر)

لینک جدول زمانی فراخوان های سالیانه صندوق

لینک دسترسی به دستورالعمل های بسته های حمایتی

 

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۵ آذر ۱۳۹۹

کلید واژه ها: همایش و رویدادهای ترویج علم فرم