دستورالعمل حمایت از همایش‌ها و رخدادهای علمی

به منظور ارائه دستاوردهای پژوهشی و ارتقاء توانمندی‌های علمی، پژوهشی و فناوری کشور، گسترش و تعمیق همکاری و تعامل بین جامعه، صنعت و دانشگاه و همچنین ارتقاء نقش همایشهای علمی و کارگاههای آموزشی در چرخه مدیریت دانش، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از همایشهای علمی بین المللی و ملی در قالب ضوابط معین حمایت به عمل می آورد.

جهت دانلود دستورالعمل حمایت از همایش‌ها و رخدادهای علمی؛ بر روی فایل ذیل کلیک نمایید.

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۷ آبان ۱۳۹۹

مرجع تصویب : هیات امنا

کلید واژه ها: رخدادهای علمی همایش‌ها دستورالعمل حمایت