کارگروه میان‌گروهی

روند رو به رشد علوم و تحقیقات بین رشته ای و نقش و جایگاه این رویکرد نوین در تحولات علمی و فناوری جهان، بیانگر اهمیت و ضرورت توجه به این حوزه در کمک به توسعه علمی کشور می باشد. با عنایت به این مهم و نقش و جایگاه فرابخشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، به عنوان «بنیاد ملی علم ایران» در سطح کشور، کارگروه میان گروهی صندوق از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را با حمایت از توسعه پژوهش های میان رشته ای و میان گروهی در حوزه علوم تجربی آغاز کرد. این کارگروه، ضمن تعیین عرصه های اولویت دار صندوق براساس اسناد بالادستی و نیاز کشور، به بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی پژوهشگران با موضوعات بین رشته ای که در نقشه جامع کشور، برنامه پنجم توسعه و نقشه سلامت کشور تعیین شده، می پردازد.

اعضای این کارگروه از برجسته ترین استادان وهیات علمی دانشگاه های برتر کشور در رشته های مهندسی پلیمر، مهندسی بافت، مهندسی پزشکی، داروسازی، توانبخشی، محیط زیست می باشند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیست طرح های خاتمه یافته در کارگروه میان گروهی

اولویت های پژوهشی در کارگروه میان گروهی

جدول فراخوان های سالیانه صندوق

لیست کارگروه های صندوق

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

اولویت های پژوهشی کارگروه ها

دستورالعمل های قالب های حمایتی

 

کلید واژه ها: کارگروه میان گروهی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور