کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

امروزه توسعه بدون توجه به کشاورزی و جوانب ترقی و پیشرفت آن همانند حباب روی آب است که دیر یا زود محکوم به شکست می‌باشد. به همین جهت توجه به فناوری‌های جدید کشاورزی و منابع طبیعی بسیار لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

کار گروه کشاورزی و منابع طبیعی به دلیل گستردگی کشورمان، با تنوع قابل توجهی در طرح‌های پژوهشی ارائه شده از سوی پژوهشگران مواجه است.

این کار گروه از جمله کار گروه‌های با سابقه بشمار می‌آید. سابقه تأسیس آن به سال ۱۳۸۴ برمی گردد. اعضای آن، اساتید برجسته در علوم کشاورزی و منابع طبیعی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی معتبر می‌باشند.این کارگروه طرح‌های پژوهشی که مشوق تولید محصولات کشاورزی با اتکا به استعدادهای بومی هستند را مورد توجه قرار داده و در بخشهای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب و اجرای طرح‌های لازم در پیشبرد اهداف و بهره وری هر چه بیشتر از آب و خاک و اراضی کشاورزی توانسته است، گام‌های موثری بردارد.

‌‌‌‌‌‌لیست طرح‌های خاتمه یافته در کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

اولویت‌های پژوهشی کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

جدول فراخوان‌های سالیانه صندوق

لیست کارگروه‌های صندوق

سامانه طرح‌های پژوهشی (کایپر)

اولویت‌های پژوهشی کارگروه‌ها

دستورالعمل‌های قالب‌های حمایتی

 

کلید واژه ها: کارگروه طرح پژوهشی پسادکتری