گزارش طرح های مصوب ۱۰ ماهه ۱۴۰۰

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSf ) در مدت ۱۰ ماه (۰۱/۰۱/۱۴۰۰ لغایت ۳۰/۱//۱۴۰۰) از تعداد ۲۰۴۸ طرح تحقیقاتی دریافتی

در پنج قالب به شرح جدول زیر مجموعاً ۸۵۹ طرح به اعتبار ۰۰۰/‏۹۷۱/‏۸۷۶/‏۴۴۵ ریال مصوب شده است.

ردیف

قالب حمایتی

تعداد

۱

طرح پژوهشی

۳۸۹

۲

رساله دکتری

۱۹۸

۳

پسا دکتری

۲۲۱

۴

کرسی و گرنت

۷

۵

بین الملل

۴

که از تعداد ۸۵۹ طرح مصوب ۲۵۳ طرح توسط بانوان و ۶۰۴ طرح توسط آقایان هیات علمی با رتبه علمی به شرح جدول زیر مصوب شده است.

ردیف

رتبه علمی

زن

مرد

۱

استاد

۱۸

۱۷۰

۲

دانشیار

۴۵

۱۶۵

۳

استادیار

۶۴

۱۶۹

۴

فارغ التحصیل مقطع دکتری

۱۲۲

۹۸

۵

سایر

۴

۴

 

 

 

 

 

 

 

همچنین بروندادهای (تعهدات) این طرح های مصوب به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است.

انتشار مقاله در مجلات JCR نمایه شده در پایگاه Web Of Science در سطح Q1 و Q2

انتشار مقاله در مجلات نمایه شده در پایگاه Scopus در سطح Q1 و Q2

انتشار مقاله علمی و پژوهشی در مجلات نمایه شده در ISC و چاپ کتاب

سایر تعهدات

۱۰۸۶

۷۵

۵۰۹

۵۸۳


لینک دانلود فایل