معرفی جناب آقای دکتر شیخ جباری

نام: محمدمهدی

نام خانوادگی: شیخ‌جباری

آموزش:

کسب رتبه سوم کنکور سراسری در رشته الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف و تغییر به رشته فیزیک در سال..............

افتخارات:

کسب عنوان جوانترین چهره ماندگار در هفتمین همایش چهره‌های ماندگار

کسب جایزه هرمن وایل در رشته ریاضی فیزیک و در بیست و هفتمین دوره کنفرانس علمی دوسالانه روش‌های نظریه گروه‌ها در فیزیک

جایزه سالانه مرکز بین‌المللی فیزیک نظری عبدالسلام در سال ۲۰۰۷

‌‌