معرفی دکتر محمدرضا آراستی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: آراستی

دانشیار مهندسی صنایع دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

جهت مشاهده رزومه ا ینجا را کلیک کنید.