تماس با کارشناسان

اطلاعات تماس با واحدهای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بروزرسانی ۰۲/۱۷/‏۱۴۰۲)

واحد

شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی

حوزه ریاست

۸۲۱۶۱۱۰۳-۱۰۴

presidency@insf.org

 

کارگروه میان گروهی

۸۲۱۶۱۱۵۹

interdisciplinary@insf.org

 

کارگروه علوم پزشکی

۸۲۱۶۱۱۵۹

medicine@insf.org

 

کارگروه محیط زیست، تغییرات اقلیم و سلامت

۸۲۱۶۱۱۵۴

environment@insf.org

 

کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات

۸۲۱۶۱۱۵۴

agriculture@insf.org

 

کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

۸۲۱۶۱۱۵۴

agriculture@insf.org

 

کارگروه مدیریت و علوم اقتصاد

۸۲۱۶۱۱۱۲۶

social@insf.org

 

کارگروه علوم و علوم زیستی

۸۲۱۶۱۱۶۰

science@insf.org

 

کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم

۸۲۱۶۱۱۲۶

social@insf.org

 

کارگروه معارف وعلوم اسلامی

۸۲۱۶۱۱۲۶

social@insf.org

 

کارگروه فنی و مهندسی

۸۲۱۶۱۱۲۹

engineering@insf.org

 

کارگروه ریاضی و فیزیک

۸۲۱۶۱۱۶۰

math@ insf.org

 

کارگروه ارتباط با صنعت

۸۲۱۶۱۱۵۷

environment@insf.org

 

میز خدمت ۸۲۱۶۱۰۰۰  

 

کارگروه هنر و معماری

۸۲۱۶۱۱۲۶

social@insf.org

 

کارگروه پسا دکتری

با میز خدمت تماس گرفته شود. ۸۲۱۶۱۰۰۰ ایمیل به دبیر کارگروه‌های مرتبط

 

کارگروه کرسی و گرنت پژوهشی

۸۲۱۶۱۱۲۷

grants@insf.org

 

کارگروه ترویج و مردمی سازی علوم

۸۲۱۶۱۱۲۱

Momeni.m@insf.org

 

معاونت ترویج علم و فناوری

۸۲۱۶۱۱۲۱

.........................

 

امور قراردادها

۸۲۱۶۱۱۱۱-۸۲۱۶۱۱۱۰

 

 

نظارت بر طرح‌های پژوهشی

۸۲۱۶۱۱۵۵

supervision@insf.org

 

معاونت ارزیابی طرح‌ها

۸۲۱۶۱۱۶۲

.........................

 

فناوری اطلاعات

۸۲۱۶۱۱۳۳-۸۲۱۶۱۱۳۶-۸۲۱۶۱۱۳۹

support@insf.org

 

امور مالی

۸۲۱۶۱۱۷۰

 

 

روابط عمومی

۸۲۱۶۱۱۱۹

pr@insf.org

 

روابط بین الملل

۸۲۱۶۱۱۵۷

international@insf.org

 

اطلاعات

۸۲۱۶۱۱۸۴-۸۲۱۶۱۲۰۴

.........................

 

امور حقوقی

۸۲۱۶۱۱۱۱-۸۲۱۶۱۱۱۰

.........................

 

دبیرخانه

۸۲۱۶۱۱۹۰-۸۲۱۶۱۱۷۴

info@insf.org

 

رساله‌های دکتری

جهت طرح پرسش در ارتباط با حمایت از رساله‌های دکتری با میز خدمت تماس گرفته شود. ۸۲۱۶۱۰۰۰

 

فکس: ۸۸۰۰۳۹۸۱

 

کدپستی: ۱۴۳۹۶۳۴۶۶۵

 

آدرس: تهران، خیابان کارگرشمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، کوچه پنجم، پلاک ۳۳