اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری سمینار تحلیل سیستمی توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (یاسا)

برگزاری سمینار تحلیل سیستمی توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی (یاسا)

سمینار مجازی با محوریت تحلیل سیستمی و در خصوص موضوعاتی همچون انرژی، ریسک و تاب آوری، تغییر اقلیم و محیط زیست برگزار می شود.

دومین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) و بنیاد ملی علوم طبیعی چین (NSFC)

دومین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) و بنیاد ملی علوم طبیعی چین (NSFC)

دومین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSF ) و بنیاد ملی علوم طبیعی چین ( NSFC ) با هدف حمایت از ۱۵ طرح پژوهشی مشترک در حوزه های فیزیک، شیمی ...