اخبار و رویدادها - آرشیو

امضای تفاهمنامه صندوق با دانشگاه فردوسی مشهد

امضای تفاهمنامه صندوق با دانشگاه فردوسی مشهد

تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر ایمان افتخاری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور امضاء ...