آرشیو اخبار

مهلت شرکت درجشنواره پاناسه تمدید شد

مهلت شرکت درجشنواره پاناسه تمدید شد

مهلت شرکت درجشنواره پاناسه تمدید شد. به گزارش مرکز روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور؛ بنا به درخواست دانشجویان ارجمند و کمیته داوران، مهلت شرکت در جشنواره پاناسه تا پایان فروردین ماه تمدیدشد.