فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95837631علوم پزشکیپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1396/2/111399/8/251399/2/11-209
95831254علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کاشان/اصفهان/ایران1396/2/91398/4/41398/2/9-570
95819714علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان/گلستان/ایران1396/2/91398/5/51397/8/9-748
95849144علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کردستان/کردستان/ایران1396/1/191398/5/261397/11/19-651
95849005علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1395/12/221398/12/121398/12/22-257
95830094علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1395/12/161398/9/51397/12/16-622
94010235علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز/فارس/ایران1395/11/161398/5/251398/5/16-472
95839151علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کرمان/کرمان/ایران1395/10/271399/3/201397/8/27-731
95837078علوم پزشکیمرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی دانشگاه بقیه الله/تهران/ایران1395/9/31398/2/81397/6/3-814
95821732علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کاشان/اصفهان/ایران1395/7/101397/1/181396/10/10-1048
90003990علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی سبزوار/خراسان رضوی/ایران1395/4/211397/3/81396/10/21-1038
94017533علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1395/3/261398/5/141396/7/26-1121
91004042علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1395/3/161397/3/31397/3/16-893
93052212علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1394/12/111396/5/61395/12/11-1348
93049384علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/12/261396/11/5-1024
94000062علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/10/81396/5/5-1202
94004511علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی سمنان/سمنان/ایران1394/11/31397/4/81397/2/3-936
94007096علوم پزشکیدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/10/261395/12/141396/2/26-1273
94012329علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1394/9/251397/6/31396/9/25-1063
94009372علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1394/9/101398/4/151397/3/10-898
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.