فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95838371علوم و علوم زیستیدانشگاه زابل/سیستان و بلوچستان/ایران1396/3/101397/12/121397/9/10-718
95003285پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/8/291397/12/141396/8/30-1088
94801635سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/5/251397/12/151397/5/25-823
94020183فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/3/241397/12/151396/9/24-1064
94012716علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/4/41397/12/181397/11/4-665
93027827علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی سیرجان/کرمان/ایران1394/5/241397/12/181397/9/24-704
95821054فنی و مهندسیدانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل/مازندران/ایران1395/12/161397/12/191397/12/16-622
96003860طرح بین الملل - RFBR روسیهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران + دانشکده موتور، دانشگاه مایی/روسیه1396/7/231397/12/201397/7/23-764
93032644فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/31397/12/211396/8/3-1114
95839442کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/61397/12/221397/8/6-751
93018167پسا دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1393/8/271397/12/221394/8/28-1810
91060795علوم و علوم زیستیدانشگاه بقیه اله/تهران/ایران1392/6/241397/12/271394/6/24-1874
96006610پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/61397/12/41397/12/7-633
93021446فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/10/11397/12/51394/10/1-1777
92021877علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1392/10/261397/12/51394/10/26-1753
95842151میان گروهیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1396/1/281397/12/61397/7/28-759
96000794علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1396/6/41397/12/71397/10/4-694
95841215فنی و مهندسیدانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس1396/2/181397/12/71397/8/18-740
94808589علوم و علوم زیستیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1395/8/171397/2/141396/8/17-1101
96000733رساله دکتریدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1396/6/51397/2/151398/6/5-452
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.