جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97025340پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/18420
98001350پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/171399/7/18420
98001691پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/184250
98004758پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/184250
98000159علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1398/3/301398/7/11399/7/1590
97013067پسا دکتری1398/5/101398/7/11399/7/25820
97021735هنر و معماری1398/3/301398/7/11399/7/15965
97019042پسا دکتری1398/3/301398/7/11399/7/2580
97019397هنر و معماری1397/12/21398/7/11399/7/15960
98005690پسا دکتری1398/5/101398/7/11399/7/25880
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.