جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96015856رساله دکتری1397/3/241397/7/241399/7/243650
96003683طرح بین الملل - RFBR روسیه1396/1/311396/7/231399/7/233755
96003747طرح بین الملل - RFBR روسیه1396/1/311396/7/231399/7/233730
96004204طرح بین الملل - RFBR روسیه1396/1/311396/7/231399/7/233785
97013044علوم پزشکی1397/12/21398/2/221399/7/223865
96014503کشاورزی و منابع طبیعی1397/4/211397/5/201399/7/204060
98024300مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022294مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022376مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022847مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.