جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90005525میان گروهی1391/2/241391/3/211392/3/21268040
90005663ریاضی و فیزیک1391/5/181391/5/251392/11/25243780
90005972میان گروهی1390/12/231391/2/191392/5/19262180
90006302ریاضی و فیزیک1391/3/81391/3/271392/6/27258320
90006307میان گروهی1391/8/301391/8/301393/4/30228040
90007053هنر و معماری1391/2/161391/2/231392/2/23270850
90007105هنر و معماری1391/5/91391/5/111392/3/1126900
90007129علوم پزشکی1391/2/311391/3/21392/11/2245960
90007534فنی و مهندسی1391/9/71391/9/291392/9/2924910
90007583فنی و مهندسی1391/5/231391/6/251392/6/25258560
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.