جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98005527پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23880
98005690پسا دکتری1398/5/101398/7/11399/7/25880
97000548پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/3/241398/6/101399/6/118080
97022259ریاضی و فیزیک1397/12/231398/2/231399/5/239880
97010601فنی و مهندسی1397/12/21398/2/41399/2/420880
97019282گرنت آغاز1397/11/171398/2/41399/2/420880
96015468پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/11/281398/11/2927380
97017452پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/11/141398/11/1528780
96010401پسا دکتری1397/8/101397/9/211398/9/2233880
97001064پژوهشی تفاهم نامه ای1397/3/241397/7/241398/7/2439580
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.