جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96010692پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/12/171397/4/51398/4/65040
96001369رساله دکتری1395/8/241397/4/41399/4/41470
96008610فنی و مهندسی1396/12/171397/4/21398/10/23280
96010159کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/4/21398/10/23280
96003465فنی و مهندسی1396/6/231397/3/281398/9/283320
96012613پسا دکتری1397/2/201397/3/221398/3/235180
96006030معارف و علوم اسلامی1396/12/171397/3/211399/2/211910
96011912فنی و مهندسی1397/2/201397/3/61399/1/62360
96008000پسا دکتری1396/12/171397/2/221398/2/235480
96010898پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/12/171397/2/181398/2/195520
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.