جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90003177علوم پزشکی1390/10/171391/4/41393/4/4230680
90005972میان گروهی1390/12/231391/2/191392/5/19262180
90002714علوم و علوم زیستی1391/2/101391/2/111392/2/11272080
88001212ریاضی و فیزیک1390/9/131390/10/61391/10/6284580
89002574علوم پزشکی1390/8/151390/8/151392/2/15271680
89002374علوم و علوم زیستی1390/3/21390/3/41391/3/4305780
87020146علوم و علوم زیستی1389/11/91389/11/271390/11/27315580
96003006پژوهشی تفاهم نامه ای1396/7/271396/9/181398/4/1849283
96003492طرح بین الملل - راه ابریشم چین1396/1/311396/7/11399/7/15984
97018902پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318985
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.