جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90002646میان گروهی1390/10/11390/10/191392/6/19259185
89003322فنی و مهندسی1390/10/101390/10/151392/1/15274775
89002458علوم پزشکی1390/10/121390/10/111391/10/11284160
88001212ریاضی و فیزیک1390/9/131390/10/61391/10/6284580
90004176مدیریت و علوم اقتصادی1390/9/211390/9/211391/6/21295065
89001909میان گروهی1390/9/71390/9/71392/3/7269370
90000947میان گروهی1390/9/21390/9/21392/9/2251865
90000225کشاورزی و منابع طبیعی1390/9/11390/9/11392/9/1251930
89002574علوم پزشکی1390/8/151390/8/151392/2/15271680
90003133میان گروهی1390/8/71390/8/71391/8/7290350
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.