جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90008212میان گروهی1391/5/71391/5/111392/11/11245160
90003557کشاورزی و منابع طبیعی1391/6/251391/7/41392/10/4248645
91004304علوم و علوم زیستی1391/9/271391/10/121392/10/1224790
87041643علوم پزشکی1389/1/231389/1/231392/1/23273970
89003322فنی و مهندسی1390/10/101390/10/151392/1/15274775
90002440فنی و مهندسی1390/12/231390/12/171391/9/17286450
87020271علوم و علوم زیستی1390/3/11390/3/11391/9/128803
90003133میان گروهی1390/8/71390/8/71391/8/7290350
88001517کشاورزی و منابع طبیعی1389/8/241389/8/241391/8/24288735
90001067علوم پزشکی1390/4/61390/4/131391/8/13289850
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.