جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89002489کشاورزی و منابع طبیعی1390/10/281390/11/101392/5/1026300
90007951علوم پزشکی1391/3/221391/3/311392/3/31267085
90005525میان گروهی1391/2/241391/3/211392/3/21268040
90007105هنر و معماری1391/5/91391/5/111392/3/1126900
89001909میان گروهی1390/9/71390/9/71392/3/7269370
90002327کشاورزی و منابع طبیعی1390/11/161391/3/21392/3/2269860
90004136کشاورزی و منابع طبیعی1391/2/201391/3/241392/2/24270730
90007053هنر و معماری1391/2/161391/2/231392/2/23270850
89000418کشاورزی و منابع طبیعی1389/11/21390/2/211392/2/21271060
89002574علوم پزشکی1390/8/151390/8/151392/2/15271680
نمایش ۱٬۲۵۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.