جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96010401پسا دکتری1397/8/101397/9/211398/9/2233880
97001064پژوهشی تفاهم نامه ای1397/3/241397/7/241398/7/2439580
96012003رساله دکتری1397/3/241397/6/41399/6/48680
96016146رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/211880
96011966پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/1/231397/3/261398/3/2751480
96009171پسا دکتری تفاهم نامه ای1396/12/231397/3/241398/3/2551680
96010653پسا دکتری1396/12/171397/2/81398/2/956280
95830308میان گروهی1396/12/231397/2/11398/8/138880
96004611رساله دکتری1396/5/191396/10/21398/10/232880
96002787کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/8/221398/2/2254980
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.