جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91002357میان گروهی1391/9/271391/7/251393/1/2523770
90003307علوم پزشکی1390/12/231391/1/161393/1/16238670
91003656معارف و علوم اسلامی1391/9/71391/10/21393/1/223990
91000641علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/3/301391/5/21393/1/2239945
91003003علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/9/271391/10/111392/12/1124190
91003775مدیریت و علوم اقتصادی1392/1/281391/12/91392/12/924210
91005171فنی و مهندسی1391/12/221391/12/81392/12/8242420
91001813میان گروهی1391/9/11391/9/71392/12/7242580
91004850علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/261391/12/51392/12/524270
90007880میان گروهی1391/5/311391/6/41392/12/424280
نمایش ۱٬۲۱۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.