جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97014024کشاورزی و منابع طبیعی1397/10/271398/1/271399/7/273340
97014144ریاضی و فیزیک1397/10/271398/1/261399/4/2612570
97014188مدیریت و علوم اقتصادی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97014196سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/10/271397/12/61399/6/68470
97014255علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/23852
97014420پسا دکتری1397/12/21398/2/221399/2/231890
97014482میان گروهی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97014568پسا دکتری1397/12/231398/2/41399/2/520750
97014619کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/2/2318910
97015474میان گروهی1397/9/221397/10/291399/4/2912235
نمایش ۱٬۱۷۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.