پنج شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٦-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > فراخوان های بین المللی > چین > آکادمی علوم چین (CAS) > فراخوان صندوق علمی راه ابریشم 

صندوق علمی مشترک راه ابریشم از فعالیت‌های تحقیقاتی و فناوری مشترک میان محققین ایرانی با محققین آکادمی علوم چین حمایت می‌نماید. صندوق مشترک در سال اول در سه حوزه منتخب نانوفناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و علوم شناختی و از طریق سه روش ذیل حمایت می‌نماید. فرم‌های ارائه درخواست برای استفاده از هریک از این روش‌ها در لینک های زیر قابل دسترس است. همچنین اولویت‌های سه ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متناظر با سه حوزه فوق در ذیل ذکر شده است.

اولویت های حوزه نانو فناوری:

 • Nano product (نانو بیوسنسور، نانو دارو )
 • Nano processing  (نانو الکترونیک، جداسازی و نانو سطح)
 • Nano material (الماسواره، گرافن، نانو سلولز و فلزات نانو ساختار )

اولویت های حوزه علوم شناختی

 • نقشه برداری مغز برای مطالعات شناختی
 • بازتوانی شناختی

1. پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک

 • در سال اول، صندوق مشترک از حداکثر سه پروژه تحقیقاتی مشترک در هر سال حمایت می‌کنند.
 • برنامه تامین مالی پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک برای درخواست از اول آوریل (12 فروردین) تا 30 می (11 خرداد) باز است. محققین همکار از ایران و CAS (Chinese Academy of Sciences) باید درخواست پروژه‌ها را بصورت همزمان و جداگانه به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و CAS  ارائه نمایند. درخواست‌هایی که فقط از جانب یک طرف ارائه شود، مورد پذیرش برای ارزیابی قرار نمی‌گیرد.
 • صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به محققین ایرانی کمک مالی معادل 25.000 دلار برای هر پروژه بصورت سالانه برای تسهیل فعالیت‌های همکاری وی با همکارش از CAS پرداخت خواهد کرد.
 • CAS به محققین خود کمک مالی معادل 25.000 دلار برای هر پروژه بصورت سالانه برای تسهیل فعالیت‌های همکاری وی با همکارش از ایران پرداخت خواهد کرد.
 • طول دوره هر پروژه حداکثر سه سال است.

2. کارگاه‌های مشترک

 • در سال اول صندوق مشترک از حداکثر دو کارگاه مشترک در هر سال حمایت می‌کنند.
 • برنامه تامین مالی کارگاه‌های مشترک برای درخواست از اول آوریل (12 فروردین) تا 30 می (11 خرداد) باز است. محققین همکار از ایران و CAS باید درخواست پروژه‌ها را بصورت همزمان و جداگانه به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و CAS  ارائه نمایند. درخواست‌هایی که فقط از جانب یک طرف ارائه شود، مورد پذیرش برای ارزیابی قرار نمی‌گیرد.
 • کارگاه می‌تواند در چین یا ایران برگزار شود.
 • طرف میزبان هزینه‌های اقامت محلی و رفت و آمدهای محلی را تامین خواهد کرد و طرف مهمان هزینه‌های سفر بین‌المللی را تامین خواهد نمود.
 • اگر کارگاه بنا باشد در ایران برگزار شود، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به محققین ایرانی کمک مالی برای میزبانی کارگاه معادل 15.000 دلار پرداخت خواهد کرد، در حالیکه CAS هزینه‌هایسفر بین‌المللی محققین خود را جهت شرکت در کارگاه تامین خواهد نمود.
 • اگر کارگاه بنا باشد در چین برگزار شود، CAS به محققین خود کمک مالی برای میزبانی کارگاه معادل 15.000 دلار پرداخت خواهد کرد، در حالیکه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور هزینه‌های سفر بین‌المللی محققین ایرانی را جهت شرکت در کارگاه تامین خواهد نمود.

3.    برنامه تبادل محققین

 • صندوق مشترک از حداکثر سهمیه 24 نفر-هفته تبادل بازدید محققین در هر سال حمایت خواهد نمود.
 • برنامه برای درخواست از اول آوریل (12 فروردین) تا 30 می (11 خرداد) باز است. محققین کشورمان درخواستهای خود را از طریق ایمیل اعلام شده برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ارسال می‌نمایند تا توسط صندوق مورد بررسی اولیه قرار گیرد و لازم نیست درخواست‌ بازدید بصورت مشترک با طرف چینی تهیه و ارسال گردد.
 • پس از تعیین درخواست‌های مورد حمایت از طریق صندوق مشترک، طرف اعزام‌کننده نامه نام‌نویسی برای یک بازدید را از سه ماه پیش به طرف دریافت‌کننده ارسال می‌نماید. نام‌نویسی شامل رزومه محققین، طول دوره و برنامه بازدید، موسسات و مراکز تحقیقاتی مورد بازدید، محققین یا موسسات میزبان و اطلاعات تماس آنها می‌شود.
 • طرف اعزام کننده مسئول هزینه‌های سفر بین‌المللی محققین است در حالیکه طرف میزبان هزینه‌های اقامت محلی و سفرهای درون-شهری را تامین می‌نماید.
 • CAS فقط میزبان بازدید از موسسات و دانشگاه‌های وابسته به خود است.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس جهت ارسال پیشنهادات طرف ایرانی

آقای پیام پارسی زاده

سرپرست، واحد دیپلماسی علمی و روابط بین الملل، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

تلفن: 82161117، فکس: 88003981، ایمیل: international@insf.org

اطلاعات تماس رابط آکادمی علوم چین در دبیرخانه مشترک صندوق علمی راه ابریشم

آقای شیژوان ژنگ

مدیر، واحد امور آسیا و آفریقای، دفتر همکاری بین‌المللی، آکادمی علوم چین

تلفن: +861068597526، فکس: +861068511095، ایمیل: szzhang@cashq.ac.cn

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org