مطالب مرتبط با کلید واژه " طراحی لوگو "


تمدید فراخوان شرکت در طراحی لوگو صندوق
تمدید فراخوان شرکت در طراحی لوگو صندوق

تمدید فراخوان شرکت در طراحی لوگو صندوق

به گزارش مرکز روابط عمومی؛ صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علمی ایران INSF)، در نظر دارد نسبت به تغییر هویت بصری و لوگوی خود اقدام نماید. لذا از طراحان خوش ذوق، مبتکر و خلاق دعوت به عمل می آید تا ضمن مطالعه موارد و پیوند های ذیل در مسابقه طراحی لوگو شرکت نمایند.

ادامه مطلب