کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی

معرفی

مشاهده روند گسترش روزافزون فعالیت‌های آکادمیک کشور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی پس از انقلاب اسلامی، این انتظار را ایجاد می‌نماید که در ابعاد مختلف توسعه، شاهد تغییرات قابل توجه در کشور باشیم، اما تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تحول در علوم انسانی با رویکرد اسلامی- ایرانی و دغدغه سیاست‌گذاران و صاحب نظران این حوزه که در اسناد بالادستی علم و فناوری کشور نیز بیان شده است، نشان می دهد اقدامات انجام گرفته در مقایسه با نیازها و الزامات توسعه ای و اهداف و اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی ناکافی است و توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در این حوزه از جمله ضرورت‌های اساسی کشور است.

کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی با تعیین عرصه‌های اولویت دار صندوق بر اساس اسناد بالادستی و نیاز کشور، به بررسی و ارزیابی طرح‌های پژوهشی پژوهشگران با موضوعات بین رشته‌ای می‌پردازد. اعضا این کارگروه از برجسته‌ترین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های برتر کشور در رشته‌های: اقتصاد نظری، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی و حسابداری هستند.