کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی

معرفی 

مشاهده روند گسترش روزافزون فعالیت­های آکادمیک کشور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی پس از انقلاب اسلامی، این انتظار را ایجاد می­ نماید که در ابعاد انسانی توسعه شاهد تغییرات قابل توجه در کشور باشیم، اما تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تحول در علوم انسانی با رویکرد اسلامی- ایرانی و دغدغه سیاست­گذاران و صاحب نظران این حوزه که در اسناد بالادستی علم و فناوری کشور نیز بیان شده است، نشان می­ دهد اقدامات انجام گرفته در مقایسه با نیازها و الزامات توسعه­ ای و اهداف و اولویت­ های نظام جمهوری اسلامی ناکافی است و توسعه پژوهش­ های بنیادی و کاربردی در این حوزه از جمله ضرورت­ های اساسی کشور است.

کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی با تعیین عرصه های اولویت دار صندوق بر اساس اسناد بالادستی و نیاز کشور ، به بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی پژوهشگران با موضوعات بین رشته ای می پردازد. اعضا این کارگروه از برجسته ترین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های برتر کشور در رشته های: اقتصاد نظری، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی و حسابداری هستند.