کارگروه هنر و معماری

علی‌رغم ظرفیت بالای سرمایه انسانی موجود کشور در حوزه هنر و معماری و نقش و جایگاه تاریخی ایران اسلامی در شکل‌گیری و بسط هنر، بویژه هنر اسلامی، آنچنان که شایسته است جریان تحقیقاتی مورد نیاز برای توازن بخشی به ابعاد توسعه در کشور در حوزه هنر و معماری هنوز شکل و بنیان لازم را نگرفته است. صندوق با هدف کمک به بسط و گسترش تحقیقات مربوطه، در سال ۱۳۹۰ با تفکیک تحقیقات حوزه هنر از کارگروه علوم انسانی و همچنین تفکیک تحقیقات مرتبط با معماری از کارگروه فنی و مهندسی، اقدام به تشکیل یک کارگروه مستقل برای این حوزه اساسی مورد نیاز کشور نمود.

بررسی روند طرح‌‌های تحقیقاتی مربوط به این کارگروه نشان می‌‌دهد، شکل‌‌گیری یک کارگروه مستقل برای آن، زمینه اولیه لازم برای گسترش حمایت های صندوق در این حوزه را فراهم نموده است، امّا ظرفیت موجود این حوزه در کشور بسیار بیشتر از چیزی است که تا کنون در کارگروه هنر و معماری صندوق مشاهده شده است. ضروری است تمهیدات لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت بالقوه در راستای اهداف توسعه‌‌ای نظام جمهوری اسلامی ایران اندیشیده شود.

اعضا کارگروه هنر و معماری از اساتید برجسته کشور در رشته‌های: هنرهای تجسمی، تاریخ و فلسفه هنر، معماری، طراحی صنعتی، گرافیک، نمایش، موسیقی و سینما هستند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لیست طرح های خاتمه یافته در کارگروه هنر و معماری

اولویت های پژوهشی در کارگروه هنر و معماری

جدول فراخوان های سالیانه صندوق

لیست کارگروه های صندوق

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

اولویت های پژوهشی کارگروه ها

دستورالعمل های قالب های حمایتی

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹