کارگروه میان‌گروهی

معرفی 

روند رو به رشد علوم و تحقیقات بین­ رشته­ ای و نقش و جایگاه این رویکرد نوین در تحولات علمی و فناوری جهان، بیانگر اهمیت و ضرورت توجه به این حوزه در کمک به توسعه علمی کشور می­ باشد.  با عنایت به این مهم و نقش و جایگاه فرابخشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، به عنوان «بنیاد ملی علم ایران» در سطح کشور، کارگروه میان‌ گروهی صندوق از سال 1383 فعالیت خود را با حمایت از توسعه پژوهش­ های میان رشته­ ای و میان گروهی در حوزه علوم تجربی آغاز کرد.  این کارگروه، ضمن تعیین عرصه های اولویت دار صندوق براساس اسناد بالادستی و نیاز کشور، به بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی پژوهشگران با موضوعات بین رشته ای که در نقشه جامع کشور، برنامه پنجم توسعه و نقشه سلامت کشور تعیین شده، می پردازد.

  اعضای این کارگروه از برجسته ترین استادان وهیات علمی دانشگاه های برتر کشور در رشته های مهندسی پلیمر، مهندسی بافت ، مهندسی پزشکی، داروسازی، توانبخشی، محیط زیست می باشند.