کرسی و گرنت پژوهشی

حمایت ها ی پژوهشی

طرح های پژوهشی

طرح های پسادکترا

رساله های دکترا

کرسی و گرنت

طرح های بین المللی

......

 

 

 

کرسی پژوهشی

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، نقشه جامع علمی کشور، اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، و با توجه به اهمیت روز افزون پژوهش و فناوری در عصر اقتصاد دانش بنیان، در راستای کمک به ایجاد و ارتقاء ظرفیت های تولید علم و فناوری در سطح ملی و در راستای اجرای بند 1و 2 ماده 11 اساسنامه صندوق، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اقدام به اعطای کرسی پژوهشی به 3صورت زیر می نماید:

 • کرسی فردی  و کرسی گروهی :اعتبار پژوهشی که به دانشمندان و پژوهشگران برجسته کشور با مرتبه استادی که دارای مرجعیت علمی و وجهه بین المللی و یا ملی باشد، تعلق می گیرد. هر فرد در هرسال می توانند از امتیاز کرسی پژوهشی( دو پسا دکتری کرسی )و (دو رساله کرسی پژوهشی) تقاضا از سامانه ارسال نمایند .
 • کرسی پژوهشی جوان: به پژوهشگران جوان که دارای توانمندی های پژوهشی ویژه و استعداد برتر هستند با هدف تشویق وکمک به اجرای فعالیت های پژوهشی ، در حوزه پژوهش‌های ملی است که با هدف حمایت از پژوهشگران جوان (سن 40 سال )به این گروه سنی اعطا می‌شود.

مدارک مورد نیاز:

 • ایجاد و تکمیل پروفایل پژوهشگر در سامانه صندوق
 • بارگزاری رزومه و حکم هیات علمی در پروفایل پژوهشگر
 • تکمیل فرم پروپزال
 • لیست تمام مقالات چاپ شده با مشخص شدن IF مقالات
 • حداقل 2 گواهی پروژه تحقیقاتی اجرایی شده در سطح ملی و استفاده شده در کشور
 • گواهی ثبت اختراع بین المللی
 • مقالات Hot paper(ارسال تمامی مقالات IF بالای 10
 • دانلود فرم جزییات طرح، تکمیل و بارگزاری در سامانه
 • (کلیه موارد فوق از طریق مراجعه به سامانه صندوق  قابل مشاهده و انجام است

 

نحوه ارسال:

جهت ارسال درخواست کرسی پژوهشی به لینک زیر مراجعه نموده و مطابق مسیر مشخص شده در سامانه عمل نمایید.

 

 

گرنت پژوهشی  :اعتبار ویژه پژوهشی  به پژوهشگران عضو هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با حداقل مرتبه دانشیاری و دارای توانمندی های پژوهشی ویژه ، با هدف کمک به ایجاد ظرفیت های علمی و فناوری جدید  و بر اساس اولویتهای پژوهشی  در صندوق  ،به دو صورت فردی یا گروهی از نوع ملی یا بین المللی  (مدت زمان :یکسال)اعطاء می شود(همچنین متقاضی الزاماً  در صورتیکه یک طرح پژوهشی در صندوق خاتمه یافته است می توانند اقدام نمایند)

مدارک مورد نیاز:

 • ایجاد و تکمیل پروفایل پژوهشگر در سامانه صندوق
 • بارگزاری رزومه و حکم هیات علمی در پروفایل پژوهشگر
 • لیست تمام مقالات چاپ شده با مشخص شدن IF مقالات
 • تکمیل فرم پروپزال

 

گرنت آغاز : صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  کشور  در راستای انجام ماموریت خود و برای جذب و حفظ دانش آموختگان مقطع دکتری  ،اعتبار پژوهشی تخصیص داده اند ،که متقاضی باید فارغ التحصیل مقطع دکتری با درجه عالی از یکی از (صد دانشگاه برتر جهان) طبق رتبه بندی لایدن،تایمز وQS باشند و بیش از 5 سال از زمان فارغ التحصیلی متقاضی گذشته نباشد.

مدارک مورد نیاز:

 • ایجاد و تکمیل پروفایل پژوهشگر در سامانه صندوق
 • بارگزاری پروفایل پژوهشگر
 • تکمیل فرم پروپزال
 • اسکن مدرک تحصیلی مقطع دکتری
 • اسکن تاییدیه مدرک تحصیلی مقطع دکتری توسط وزارت متبوع
 • گواهی اشتغال به کار و مدرک همکاری در یکی از مراکز علمی کشور

 

گرنت سینرژی : اعتبار پژوهشی است که در راستای اهداف صندوق و برای اجرای یک برنامه راهبردی تحقیقاتی متشکل از مجموعه ای از فعالیت ها و پروژه های هدفمند به گروهی از  پژوهشگران ممتاز حقیقی و حقوقی ایرانی تخصیص می یابد،در این برنامه حمایتی  یک پژوهشگر اصلی (مسول طرح ) حداکثر دو تاچهار پژوهشگر در رشته های مختلف و یا گرایش های علمی متفاوت  در یک محیط علمی و یا مرکز تحقیقاتی یک تیم تشکیل می دهند وپروپزال ارائه می نمایند.(مرتبه علمی پژوهشگر اصلی استاد تمام یا دانشیار و بقیه افراد از نظر علمی  در سطح قوی باشند)