معرفی معاون

‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدرک تحصیلی:

دکتری

سوابق اجرایی:

  • رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس ‌‌‌

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۹