مدیریت توسعه منابع انسانی و اداری

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سوابق کاری:

  • مدیر توسعه منابع انسانی و اداری
  • دبیر کمیته تخصصی

‌‌‌‌

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹