کارشناسان روابط عمومی

جهت تماس با کارشناسان واحد روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با شماره های ۰۲۱۸۲۱۶۱۱۲۸، ۰۲۱۸۲۱۶۱۱۱۵، ۰۲۱۸۲۱۶۱۱۶۲ تماس حاصل فرمایید.

‌‌‌‌‌‌

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۴۰۰