جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.
شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98029908علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1399/2/61399/4/71399/6/78350
99000171علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1399/2/11399/3/261399/6/266540
98024300مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022294مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022376مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022847مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98024293مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
97022488پژوهشی تفاهم نامه ای1398/5/101398/9/51399/8/52560
97007958پسا دکتری1397/8/101398/8/221399/8/23850
98000482پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850